KULLANICI ADI
ŞİFRE
  |   
Şifremi Unuttum     |    Yeni Üye


E-Posta
:  * Kullanıcı adı olarak kullanılmaktadır
Şifre
:
Şifre Tekrar
:
Adınız
:
Soyadınız
:
Telefon
:
 
  Sözleşmeyi okudum kabul ediyorum.

 


 
1. Taraflar

a) İnternet sitesinin faaliyetlerini yürüten, Büyükdere Cad. Altınova Ap. 54/8 Mecidiyeköy-Şişli-İstanbul adresinde mukim Elektromak Büro Makineleri San. ve Tic. A.Ş’NE ait http://www.toshiba-turkiye.com/, http://www.elektromak.com.tr/ internet sitesi bundan sonra ( “SİTE“ ) olarak anılacaktır.

b) http://www.toshiba-turkiye.com ve http://www.elektromak.com.tr internet sitelerine üye olan internet kullanıcısı bundan sonra ( "ÜYE" ) olarak anılacaktır.

İşbu Üyelik sözleşmesi site kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme kabul edilmeden siteye Üye olmak mümkün değildir. İş bu üyelik sözleşmesi, http://www.toshiba-turkiye.com,  http://www.elektromak.com.tr internet siteleri sayfasına veya diğer alt sitelerine ve bu sitenin üyelerine sunulan hizmetten faydalanmak arzusunda olan her bir üye arasında ayrı ayrı akdedilmiştir. Akdedilen iş bu üyelik sözleşmesinin tabi olacağı koşul ve şartlar ise aşağıda sıralanmıştır. Bu “SİTE”’ yi kullandığınız takdirde, aşağıdaki koşulların tamamını, yazılanlarla sınırlı olmaksızın, tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacağınızdan dikkatle okunması gerekmektedir. Eğer bu Kayıt ve Şartlardan herhangi birini ihlal ederseniz, bu “SİTE”’ yi kullanma yetkinize otomatik olarak son verilir ve yüklenen ya da basılan tüm materyalleri derhal imha etmeniz gerekir. "SİTE", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler “SİTE” üzerinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

2. Tanımlar

2.1 SİTE: http://www.toshiba-turkiye.com  http://www.elektromak.com.tr  tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2 ÜYE: “SİTE”’ den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, “SİTE” tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile “SİTE”` deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. “ÜYE” olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE`deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak “ÜYE” olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı “ÜYE”` ye verilmez.

2.3 KULLANICI : “SİTE”’ yi alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4 LİNK : “SİTE” üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden “SİTE”` ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.5 İÇERİK : “SİTE”` de ve/veya herhangi bir web sitesinde, ürün ve hizmetleri hakkında yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler aracılığıyla müşterilerine detaylı bilgiler sunabilmek, üretim teknikleri ile ilgili açıklamalar yapmak, kurumsal yapısı hakkında fikir vermek ve müşterileri ile iletişim kurabilmek amacıyla yayınlamaktadır.

2.6 KİŞİSEL BİLGİ : Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, “SİTE”` nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu internet “SİTE”’sinden ve “SİTE”’ de sunulan portal hizmetlerinden faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Üyelik kişiseldir. Başkasına ödünç verilemez, devredilemez. Bu durumda oluşabilecek olan sorunlardan “SİTE” sorumlu değildir.
Üye olurken seçtiğiniz şifre sadece sizin tarafınızdan bilinmektedir. Şifrenizin seçimi ve korunması size aittir. “SİTE” şifre kullanımından doğacak sorunlardan sorumlu değildir.
Üye olurken verilen bilgilerin doğru ve geçerli bilgiler olduğu kabul edilir. Ancak, bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda (örn. Adı - Soyadı kısmına girilen Türkçe isim olmadığı kabul görecek girişler), “SİTE”, bu Üyenin Üyeliğini askıya alma hakkını saklı tutar.

5. Yazılım Kullanım

“Üye”, “SİTE” ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.
Bu “SİTE”’de mevcut herhangi bir fikri ürün veya yazılım (“Yazılım”), telif hakkı alınmış çalışmasıdır. Yazılım’ın, tekrar çoğaltım ve dağıtım amacıyla, bir başka sunucuya ya da yere kopyalanması ya da çoğaltılması, bu tekrar çoğaltım ya da dağıtıma bu Yazılım’a eşlik eden bir lisans anlaşmasıyla izin verilmediği sürece, yasaktır. Yazılım’ın türev çalışmalarını yaratamaz ya da yasa ile izin verilmediği sürece, kaynak koda dönüştürmeye ya da üstünde tersine mühendislik işlemleri yapmaya teşebbüs edilemez. Yazılım’ın kullanımı, Yazılım ile birlikte gelen ya da temin edilen herhangi bir lisans anlaşmasının lisans şartlarına tabidir. “SİTE”, içeriğinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı mahfuzdur. Aksi takdirde doğabilecek kanuni itilaflarda “SİTE”, bu uyarıyı yaptığından dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

6. Gizlilik İlkeleri

“SİTE” üyelerinin kimlik bilgileri, bu yazının dahilinde bulunabilecek “SİTE” Gizlilik İlkeleri çerçevesinde gizli tutulur. Ancak aşağıdaki koşulların münferiden veya toplu olarak gerçekleşmesi halinde “SİTE”, üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

6.1. Resmi makamlardan üyeye yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde.

6.2. Üyenin “SİTE” sisteminin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde.

6.3. Üyeliği iptal edilmiş bir üyenin, yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması halinde “SİTE” üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

7. Diğer Web sitelerine Linkler

Diğer web sitelerine linkler, yalnızca kolaylık olması amacıyla temin edilmiştir. “SİTE” , bu diğer siteleri desteklemez ve içeriklerinden sorumlu değildir. “SİTE”, bu Site’den bağlantı verilen üçüncü şahıslar tarafından yaratılan veya yayınlanan hiçbir malzeme için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve bu konuda hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

8. Site Bilgisi ve Tekzip

Bu sayfada yer alan maddeler, değişikliklerin bu sayfadan belirtilmesi şartıyla http://www.toshiba-turkiye.com  http://www.elektromak.com.tr  tarafından istendiği zaman değiştirilebilir. “SİTE” her zaman için söz konusu tarifede internet sitesinde ve Üyelik durumlarında tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve erişimi engelleme haklarını saklı tutar. “SİTE”nin internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarifeler yeterli bir bilgilendirme kapsamındadır. “SİTE”, tarafından üyelerine sunulan hizmetlerin, internet ortamındaki sorunlardan, teknik sorunlardan ya da bunun dışındaki herhangi bir nedenle, aksaması veya hiç verilmemesi, ihtimallerinde sitenin veya site yetkilisinin üyelerine karşı herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Geçerli yasaların gerektirdiği haller dışında, “SİTE”, bağlı şirketleri, tedarikçileri ve/veya lisansörleri, bu site’nin veya bu sitedeki bilgilerin veya bu siteden bağlantı kurulan diğer sitelerin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanacak doğrudan, dolaylı, ilişkisel veya iş aksamasından, haberdar edilmiş olsa dahi, hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle sorumlu olmayacaktır. “SİTE”, bu site’deki yanlışlıklardan, gecikmelerden ve hatalardan sorumlu olmayacağı gibi, içerdiği bilgiler güncellendiğinde, kullanıcılara ihbar göndermek zorunda da olmayacaktır. “SİTE”, bu site’de bulunan veri ve hizmetlere ya da kullanıcının “SİTE”’ye girdiği verilerin kullanılması veya bu verilere güvenmeniz nedeniyle ortaya çıkabilecek hiçbir zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaktır.

9. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya internet sitesi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. “SİTE”, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. “SİTE” kurallarına aykırı davranışları nedeniyle Üyeliği iptal edilen bir kişi, aksi “SİTE” tarafından onaylanmadıkça tekrar “SİTE”ye kayıt olamaz; kayıt yapması durumunda bu kayıt da herhangi bir uyarıya gerek görülmeksizin iptal edilir. Son bulma durumunda, “SİTE” ve hizmetlerine erişme yetkisi sona ermektedir. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm mahalli İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri`dir.


 

* Üye kayıt ve bilgi güncellemelerde tüm alanlara veri girmek zorunludur.

 
 
Toshiba
Copyright by Elektromak © 2013 - KULLANIM SÖZLEŞMESİ
İmrahor cad. no:64 Sütlüce - Beyoğlu P.K:34445, İstanbul Tel: 444 5 365 (EMK) Fax: 0212 210 0025
info@toshiba-turkiye.com