Size Ulaşalım

Elektromak Büro Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş 1972 yılında rahmetli Selim PİNHAS (Onursal Yönetim Kurulu Başkanımız) tarafından Istanbul'da kurulmuştur.

Kuruluşunun ilk yıllarında çeşitli evsaf ve markalarda kırtasiye malzemeleri ile büro makineleri ithalatı yapan şirket, bu süreçte ithal ettiği ürünlerin yurt içinde pazarlama fonksiyonunu yerine getirerek aktive olmuştur.

1974 Yılında Japon endüstri devi Toshiba ile yapılan distribütörlük sözleşmesi, Elektromak'a fotokopi makineleri ve faksimile cihazlar nezdinde dünya devi Toshiba markasının Türkiye tek yetkili distribütörü olma hak ve özelliğini kazandırmıştır.

1974 Yılında başlayan Toshiba-Elektromak distribütörlük ilişkisi süreç içerisinde telefon cihazları ve santralleri, ile taşınabilir bilgisayarlar (note-book) nezdinde ki ürünleri de kapsayarak gelişmiştir.

İçinde bulunduğumuz 2018 yılı itibari ile 44 yıldır sürdürülen Toshiba distribütörlüğü Elektromak'a dünya çapında en kıdemli distribütör olma özelliğini sağlamıştır.

Şirketimiz 1974 yılından bu yana münhasıren salt Toshiba markası ile çalışmakta olup tüm ticari faaliyet ve fonksiyonlarını tek marka çatısı altında sürdürmektedir. Sahip olduğu münhasırlık ve sadakat felsefesi paralelinde Elektromak yurt içi örgütlenme yapısında da aynı perspektifi takip ederek bayi ağını salt Toshiba markası ve Elektromak odaklı eksen üzerinde oluşturmuştur.

Şirketimiz sektörel bazda bayilik sistemini temel alan ilk kuruluştur. Bu anlayışın doğal sonucu olarak bugün Elektromak organizasyonu içinde yer alan pek çok bayimiz ile sürdürülen iş ortaklığı yirmi beş yıllık bir özgeçmişe sahiptir.

Aynı anlayışın yansıması olarak bugün Elektromak bünyesinde kilit noktalarda görev yapan kadroların da şirket içindeki kıdemleri on yıl ile otuz yıl arasında değişmektedir. Gerek kendi kadrolaşma anlayışı gerekse de bayi ağının yapısı göz önüne alındığında istikrar, sadakat, kalite ve verimlilik ilkelerinin ciddi bir şekilde hayata geçirildiği görülmektedir.

Hukuken ticari bir şirket olan Elektromak'ın en öne çıkan özelliklerinden biri tüm iş paydaşları ile kazan-kazandır ilkesini temel alarak faaliyet ekseni oluşturmasıdır. Bu noktada başta üretici firma olan Toshiba, devamında da çalışanları, bayileri ve son kullanıcılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın şirketimizle girdikleri ilişkilerden kazanç ve fayda sağlayabilmelerini vazgeçilmez bir ilke olarak benimsemiş olan Elektromak bu özelliği nedeniyle uzun erimli ve istikrarlı ilişkilerin merkezi ve organizatörü olmuştur.

Ticaretin para kazanma gayreti haline dönüştüğü günümüz şartlarında, Elektromak, rekabet etiği ve ticari ahlak değerlerine sadık kalarak faaliyet göstermeyi temel ilkelerinden biri olarak benimsemiştir. Bu anlamda rekabeti fayda değeri yaratma konusunda sergileyeceği farklılığa dayandıran şirketimiz, rekabeti ahlak ve etik değerlere aykırı yöntemlere dayandırmayı kesinlikle ret etmektedir.

Elektromak ailesi ve organizasyonu olarak bu dünyada sürdürülebilir karlı ve kazançlı büyümenin yukarıda kısaca belirtilen temel ilkelerimiz bileşkesinde keyifle ve huzurla sağlanabileceğine yürekten inanmaktayız.

KALİTE POLİTİKAMIZ;

Elektromak A.Ş müşterilerinin tam tatminini sağlayacak ürün ve hizmetleri ile, çalışma alanlarında ahlaki ve etik normlar çerçevesinde rekabet ederek; kalite konusunda haklı ve istikrarlı bir başarı çizgisi elde etmeyi, firma bünyesinde sürekli gelişim sağlayabilmeyi ve bununla beraber çalışanlarının mutluluğunu sağlayabilmeyi kalite politikası olarak benimsemiştir. Firmamız şirket performansının takibi için dönemsel hedefler berlirler ve bunları da aylık ve yıllık olarak takip eder.
Kalite politikamız altı (6) ana motif üzerine oturtulmuştur;

  • Müşterinin Tam Tatmini Mevcut ve olası ihtiyaçları tam olarak karşılayacak ürün ve hizmetlerimiz ile, müşterilerimizde para, zaman ve kalite konularında artı değer yaratarak çözüm ortağı rolü oynamak.
  • Ürün ve Hizmet Kalitesi Müşterilerimizin ihtiyacı olan, bakım, onarım, lojistik ve danışmanlık hizmetlerini çağdaş normlarda müşterilerimize artı değer kazandıracak ürün ve çözümlerle birlikte sunabilmek.
  • Teknoloji ve Bilgi kalitesi Tüm çalışma alan ve birimlerimizde güncel teknolojiyi takip ederek çağdaş dünya normlarında gerekli bilgi deneyim ve teknolojiye sahip olabilmek ve bunları efektif olarak kullanabilmek.
  • Organizasyon Kalitesi ve Sürekli İyileşme
  • Elektromak çalışanları, ürün ve hizmet temin ettiğimiz tedarikçi firmalar ve sistemimiz içinde yetkilendirmek sureti ile adımıza taşeronluk hizmetlerini yerine getiren kuruluşlar (bayilerimiz) kapsamında insan ve organizasyon kalitesini en yüksek düzeyde istihdam edebilmek ve bunu sürekli gelişim/iyileşme ile haiz kılmak.
  • Çalışanların MutluluğuBaşta tüm çalışanlarımız olmak üzere sistemimize bağlı olarak istihdam edilen insan kaynaklarını madden ve manen tatmin ederek moral değerleri yüksek seviyede tutabilmek.
  • RekabetTüm faaliyet alanlarımız dâhilinde, rakiplerimizle rekabette ve müşterilerimize karşı ahlaki ve etik değerler çerçevesinde hareket ederek başarılı olmak.