Size Ulaşalım

WhatsApp Image 2021 07 16 at 18.07.33

Phaselis01a

Firmamız 47 senelik tarihinde bir çok sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmuş, eğitimden, sanata, doğadan spora kadar birçok alanda desteğini göstermiştir.

Ülkemiz bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, zengin bir tarihi geçmişe sahiptir.

Günümüzde Antalya Kemer de bulunan Phaselis Antik Kenti önemli bir tarihi geçmişe ve bulgulara sahiptir. 

Firmamız, Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanlığınca hazırlanan 2011 yılında T.C. Kültür ve Turizm BakanlığıKültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün  Phaselis Antik Kenti ve Teritoryumunu Araştırma Projesi,‘ne  desteğini göstermek amacıyla, araştırma merkezinde bulunan bulgu, harita, çizim gibi belgelerin basımı, çoğaltımı, kayıt edilmesi amacıyla 1 adet TOSHIBA e-STUDIO 2000AC'yi kullanımlarına sunmuştur.

TOSHIBA e-STUDIO2000AC'nin uzun ömürlü malzemeleri, renk doğruluğu ve geniş kağıt desteği ile araştırma sırasında ihtiyaç olacak bütün dokümantasyon işlerini en iyi şekilde yapılması amaçlanmıştır.

PHASELİS Antik Kenti Hakkında

5f6d9ebc55428012ec5d7b64Günümüzde Kemer İlçesi’nin Tekirova Beldesi idari sınırları içerisinde kalan Phaselis Antik Kenti teritoryumunun arkeolojik buluntular, epigrafik veriler ve tarihi coğrafi bilgiler ışığında belirlenen sınırları; kuzeyde Gökdere Vadisi’ne ulaşmakta, güneyde Üç Adalar’dan Tahtalı Dağı istikametinde çekilecek bir hat doğrultusunda devam etmekte, batıda ise Çandır Vadisi boyunca uzanmaktadır.

Proje, Akdeniz Üniversitesi tarafından Batı Antalya’da (Ksanthos, Tlos, Patara, Myra, Andriake ve Rhodiapolis antik kentlerinde) yürütülen bir dizi kazı ve yüzey araştırmasının merkez Antalya’ya doğru genişletilmesi yolundaki eğilimlerimizin bir yansımasıdır. Amacımız, son otuz yıldır “güneş, kumsal ve deniz”i ile tanınan Phaselis Antik Kenti’nde sürdürülebilir cross/interdisipliner bilimsel çalışmalar gerçekleştirerek akademik ve kamusal açıdan kenti cazibe merkezi haline getirmektir. Böylelikle bir yandan son birkaç yılda Antalya’nın kültür ve turizm yaşamında ortaya çıkan gelişmelere katkı sağlanırken diğer yandan da üniversitemiz bünyesinde kurulan ve Akdeniz Uygarlıklarını Araştırma Enstitüsü için son derece verimli bir ulusal araştırma ve uygulama sahasının temin edilmesi sağlanacaktır.

Daha fazla bilgi için http://www.phaselis.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.